Observatori 0-17 BCN

L’Observatori 0-17 BCN, vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutat és un programa municipal de coneixement que ens encarrega l’Ajuntament de Barcelona i que aporta dades i anàlisis sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència a la ciutat i les polítiques que els afecten.

Aquest programa es fonamenta en tres raons principals:

  • La necessitat d’analitzar com viuen els nens, nenes i adolescents amb una mirada integral per garantir el principi de l’interès superior de l’infant en les decisions públiques locals i fer avançar els seus drets (Convenció Drets infant NNUU, 1998)
  • La infància com a etapa estratègica del cicle vital en la que cal apostar i invertir per tal de trencar el cicle de desigualtats i afavorir la igualtat d’oportunitats (Recomanació UE Invertir en infància, 2013)
  • La necessitat d’orientar millor i avaluar les polítiques públiques que afecten la infància i l’adolescència en base a evidències i a comprendre millor les vides diverses i desiguals de tots els nens, nenes i adolescents (Observacions Comitè Drets Infant NNUU a Espanya 2018)

L’Observatori 0-17 Bcn s’estructura en dos grans eixos de treball:

  1. DADES CLAU D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA:Amb l’objectiu de millorar la comprensió sobre les condicions de vida dels infants i adolescents, es publica l’informe anual Dades Clau d’Infància i Adolescència a Barcelona, a partir de l’anàlisi de dades del Sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència de Barcelona (SIIIAB) que monitorem des de l’Institut i que, en aquests moments, recull 150 indicadors provinents de 28 fonts d’enquestes i registres administratius facilitades per 19 serveis municipals i institucions públiques.
  2. LABORATORIS: Els laboratoris són espais de coneixement focalitzat que poden prendre diferents formats metodològics, per exemple recerques aplicades, avaluacions, assessoraments o sessions de debat i treball al voltant d’un tema específic, etc. L’objectiu és respondre preguntes rellevants de les polítiques públiques locals que afecten als infants i adolescents de la ciutat per millorar-ne els impactes positius en les seves vides i en l’exercici progressiu dels seus drets. La major part de laboratoris es poden resseguir com a projectes relacionats.

A més, al llarg de l’any l’Observatori 0-17 BCN rep demandes de dades i assessoraments de diferents àrees, serveis o institucions públiques, a les quals donem resposta:

  • Demandes i assessoraments 2020