Dades clau d’infància i adolescència 2021 a Ciutat Vella

2023 Informe

L’informe Dades Clau d’Infància i Adolescència 2021 a Ciutat Vella presenta i analitza les dades del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència (SIIAB) al districte. És un informe específic de districte que parteix de l’informe global de ciutat Dades Clau d’Infància i Adolescència de Barcelona, de l’Observatori 0-17 BCN.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Dades clau d’infància i adolescència als districtes

OBERT (des de 2021) | Laboratori que consisteix en aterrar als districtes de Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Martí les dades que es recullen i s’analitzen a través del Sistema d’Indicadors d’Infància i Adolescència a Barcelona.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.