Renovem l’adhesió al Pacte del Temps de Barcelona

28/07/2020

El temps és l’àmbit de major insatisfacció entre els infants de Barcelona, fruit del poc temps lliure que tenen i de la dificultat de conciliar feina i família dels seus pares i/o mares. Per això, a banda d’impulsar mesures per una gestió més justa, saludable i eficient del temps en el sí de l’organització, des de l’Institut Infància i Adolescència hem renovat la nostra adhesió al Pacte del Temps de Barcelona, per posar sobre la taula el gran descontentament dels nens i nenes.

Fem valoracions sobre la gestió de la Covid19 i identifiquem 4 prioritats en clau d’infància pel Pacte de Ciutat a través del CMBS

15/07/2020

El grup d’Infància i Igualtat d’Oportunitats identifica dos grans reptes en clau d’infància i fa més de 60 propostes d’actuació que es poden agrupar en quatre grans prioritats; garantir els mínims necessaris per viure, lluitar contra les desigualtats educatives, protegir els infants de qualsevol forma de maltractament o violència a la llar i escoltar els infants i adolescents.

Com han viscut els nois i noies el confinament i la crisi per la Covid-19

27/05/2020

Duem a terme una sessió especial amb els adolescents membres del Grup Altaveu per tal de recollir la mirada i les propostes dels nois i noies al voltant de la crisi de la Covid-19 i de com s’ha gestionat i s’hauria de gestionar a partir d’ara. La sessió d’ha fet en el marc del Grup d’Igualtat d’Oportunitats en la Infància del CMBS.

La crisi del Covid-19 amb perspectiva d’infància

27/03/2020

Obrim aquesta notícia al nostre web, que anirem actualitzant periòdicament, amb articles, reportatges i informacions que pensem que ajuden a entendre els impactes específics que té aquesta crisi sobre la infància i l’adolescència.