Parlen els nens i nenes (2a edició)

OBERT DES DE 2021 | La 2a edició del Parlen els nens i nenes comença preguntant “com esteu?” a infants d’entre 8-12 anys i, amb el coneixement generat, s’actualitzarà l’Agenda dels infants. Un nou Grup Altaveu s’encarregarà d’explicar-nos-la

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Pla d’Infància 2021-2030

OBERT DES DE 2021 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració del Pla d’Infància 2021-2030, que és el marc de planificació i transversalització de les principals polítiques que afecten a la infància i l’adolescència a la ciutat de Barcelona.

Dades clau d’infància i adolescència als districtes

OBERT (des de 2021) | Laboratori que consisteix en aterrar als districtes de Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Martí les dades que es recullen i s’analitzen a través del Sistema d’Indicadors d’Infància i Adolescència a Barcelona.

Inseguretat residencial i infància

OBERT DES DE 2019 | Laboratori sobre la crisi de l’habitatge i els impactes de l’emergència residencial en el desenvolupament dels infants i els adolescents. En aquest laboratori es combinen dades quantitatives i qualitatives a fi de conèixer en profunditat i de forma comparada les dinàmiques residencials dels últims anys a la ciutat de Barcelona, i més en concret al districte de Ciutat Vella.

Pobles i ciutats jugables

OBERT des de 2022 | Després de més de 5 anys treballant el projecte Barcelona ciutat jugable i acompanyant l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració i desplegament del Pla del joc a l’espai públic, l’Institut Infància i Adolescència posem a disposició d’altres municipis el coneixement acumulat per tal que més pobles i ciutats vagin avançant per ser cada vegada més jugables.

Covid-19 i infància a Barcelona

OBERT DES DE 2020 | Laboratori que ressegueix l’impacte de la crisi sanitària i social de la covid-19 i de les mesures que s’han pres per fer-hi front, en les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona.

Cocreem la ciutat amb els infants i adolescents

OBERT DES DE 2018 | Acompanyem l’administració pública en els processos de cocreació amb infants i adolescents per tal de dissenyar la ciutat i l’espai públic tenint en compte les seves veus i necessitats. A més, sistematitzem aquests processos per tal que puguin replicar-se més enllà dels pilotatges.