Parlen els nens i nenes (2a edició)

OBERT DES DE 2021 | La 2a edició del Parlen els nens i nenes comença preguntant “com esteu?” a infants d’entre 8-12 anys i, amb el coneixement generat, s’actualitzarà l’Agenda dels infants. Un nou Grup Altaveu s’encarregarà d’explicar-nos-la

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Pla d’Infància 2021-2030

OBERT DES DE 2021 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració del Pla d’Infància 2021-2030, que és el marc de planificació i transversalització de les principals polítiques que afecten a la infància i l’adolescència a la ciutat de Barcelona.

Covid-19 i infància a Barcelona

OBERT DES DE 2020 | Laboratori que ressegueix l’impacte de la crisi sanitària i social de la covid-19 i de les mesures que s’han pres per fer-hi front, en les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona.

Cocreem la ciutat amb els infants i adolescents

OBERT DES DE 2018 | Acompanyem l’administració pública en els processos de cocreació amb infants i adolescents per tal de dissenyar la ciutat i l’espai públic tenint en compte les seves veus i necessitats. A més, sistematitzem aquests processos per tal que puguin replicar-se més enllà dels pilotatges.

Educació, criança i petita infància

OBERT DES DEL 2017 | En el marc d’aquest projecte realitzem diverses recerques sobre l’educació i els serveis de criança de la petita infància a Barcelona per acompanyar l’Ajuntament en les polítiques públiques d’aquest àmbit.

Oportunitats educatives a Barcelona

OBERT DES DE 2016 | Aquest projecte aporta una diagnosi de la situació de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant els principals reptes i propostes d’actuació per a la política educativa local.

Parlen els nens i nenes (1a edició)

EDICIÓ TANCADA 2016-2020 | Aquest projecte dóna la veu als nois i noies de Barcelona per conèixer com és el seu benestar i perquè siguin ells mateixos qui assenyalin actuacions de millora en relació amb aspectes importants de les seves vides.