Pla d’Infància 2021-2030

L’Institut Infància i Adolescència és l’organisme encarregat de la coordinació del procés d’elaboració i seguiment del Pla d’Infància de Barcelona, que ha de recollir els reptes i actuacions per millorar les vides i drets de la infància i l’adolescència a Barcelona. Aquest encàrrec arriba després d’haver contribuït en l’elaboració del Focus Infància i Ciutadania 2017-2020.

Amb visió 2030, el Pla d’Infància de Barcelona incorporarà una mirada integral de les polítiques d’infància a la ciutat per promoure l’acció i la reflexió davant dels principals reptes que es plantegen en aquest àmbit d’acord amb els marcs de referència internacionals i amb un enfoc de drets.

El disseny del Pla, que revisarà i incorporarà les actuacions més destacades d’acord amb els reptes plantejats, comptarà amb la coproducció de les entitats socials i la participació dels infants, per després fer-ne seguiment i avaluació.

Equip del projecte: 

Laia Pineda (direcció)
Elisa Stinus (coordinació)

Projecte per encàrrec de: 

Regidoria d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat a través del Departament de Promoció de la Infància, dins la Direcció Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona

Per seguir el projecte a Twitter: 

#PlaInfanciaBcn