Pla d’Infància 2021-2030

L’Institut Infància i Adolescència és l’organisme encarregat de la coordinació del procés d’elaboració i seguiment del Pla d’Infància de Barcelona, que ha de recollir els reptes i actuacions per millorar les vides i drets de la infància i l’adolescència a Barcelona. Aquest encàrrec arriba després d’haver contribuït en l’elaboració del Focus Infància i Ciutadania 2017-2020.

Amb visió 2030, el Pla d’Infància de Barcelona incorporarà una mirada integral de les polítiques d’infància a la ciutat per promoure l’acció i la reflexió davant dels principals reptes que es plantegen en aquest àmbit d’acord amb els marcs de referència internacionals i amb un enfoc de drets.

El disseny del Pla, que revisarà i incorporarà les actuacions més destacades d’acord amb els reptes plantejats, comptarà amb la coproducció de les entitats socials i la participació dels infants, per després fer-ne seguiment i avaluació.

Equip del projecte: 

Laia Pineda (direcció)
Elisa Stinus (coordinació)

Projecte per encàrrec de: 

Regidoria d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat a través del Departament de Promoció de la Infància, dins la Direcció Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona

Per seguir el projecte a Twitter: 

#PlaInfanciaBcn

Alguns fils de tuits interessants:
Procés participatiu pel pla d’infància (juny 2021)
Aprovació del Pla d’infància de Barcelona (octubre 2021)
5 raons per la jornada “estratègies cap als reptes d’infància” (octubre 2021)
Dades de la diagnosi del Pla d’infància (novembre 2022)
Resum jornada “Estratègies cap als reptes d’infància” (novembre 2021)
El pla d’infància a l’abast dels infants (juny 2022)