NP: Barcelona aprova el primer Pla d’Infància de la ciutat a 10 anys vista, elaborat de forma participada i incorporant la visió dels infants

2021

Nota de premsa sobre l’aprovació del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030 en que es repassen els principals reptes que identifica el pla, així com la manera en la que s’ha elaborat el pla i com incorpora la visió dels infants.

Arxius vinculats

2021 Informe

Pla d’infància de Barcelona 2021-2030

El Pla d’infància de Barcelona és el document que estableix els principis, els eixos transversals i els reptes de ciutat a 10 anys vista, en clau de drets de la infància, així com les actuacions municipals destacades.

Projecte relacionat

Programa relacionat