Pla d’infància de Barcelona 2021-2030

2021 Informe , Mesura de govern

El Pla d’infància de Barcelona és el document que estableix els principis, els eixos transversals i els reptes de ciutat a 10 anys vista, en clau de drets de la infància, així com les actuacions municipals destacades.

El Pla l’ha elaborat l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (per encàrrec de la Regidoria d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat) a partir d’una àmplia diagnosi en el marc de l’Observatori 0-17 BCN i dinamitzant el procés participatiu per ratificar els reptes del pla, amb més de 150 persones amb expertesa en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

Arxius vinculats

2022 Vídeo

Vídeo del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030

Vídeo animat en què dos infants expliquen als altres nens i nenes de la ciutat què està fent l’Ajuntament de Barcelona per millorar les seves vides i avançar en els drets de la infància a partir del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030.

Projecte relacionats

Programa relacionat