Pla d’infància de Barcelona 2021-2030: presentació

2021 Presentació , Mesura de govern

Breu presentació del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030 en què s’explica de forma molt sintètica el procés d’elaboració d’aquest pla municipal, així com la governança del pla. També enumera quins són els 7 drets, els 23 reptes i les 70 actuacions per a fer-hi front que recull el pla.

Arxius vinculats

2022 Vídeo

Vídeo del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030

Vídeo animat en què dos infants expliquen als altres nens i nenes de la ciutat què està fent l’Ajuntament de Barcelona per millorar les seves vides i avançar en els drets de la infància a partir del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030.

Projecte relacionats

Programa relacionat