Pla d’infància de Barcelona 2021-2030: presentació

2021 Presentació

Breu presentació del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030 en què s’explica de forma molt sintètica el procés d’elaboració d’aquest pla municipal, així com la governança del pla. També enumera quins són els 7 drets, els 23 reptes i les 70 actuacions per a fer-hi front que recull el pla.

Arxius vinculats

2021 Informe

Pla d’infància de Barcelona 2021-2030

El Pla d’infància de Barcelona és el document que estableix els principis, els eixos transversals i els reptes de ciutat a 10 anys vista, en clau de drets de la infància, així com les actuacions municipals destacades.

Projecte relacionat

Programa relacionat