Infografia del Pla d’infància Barcelona 2021-2030

2022 Infografia

Aquesta infografia explica breument i de manera molt sintètica el Pla d’infància de Barcelona 2021-2030 amb un llenguatge proper als infants.

Juntament amb el vídeo animat, l’Institut Infància i Adolescència hem elaborat aquesta infografia per encàrrec de l’Ajuntament per tal de donar a conèixer el pla als infants de la ciutat i garantir, així, el dret a rebre una informació adequada, especialment de les coses que els afecten (art. 17 Convenció dels Drets de l’Infant).

Arxius vinculats

2022 Vídeo

Vídeo del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030

Vídeo animat en què dos infants expliquen als altres nens i nenes de la ciutat què està fent l’Ajuntament de Barcelona per millorar les seves vides i avançar en els drets de la infància a partir del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030.

Projecte relacionats

Programa relacionat