Espais de governança: transversalització de les polítiques d’infància

Enriquir el debat social compartint coneixement és un dels principals eixos d’actuació estratègica de l’Institut Infància i Adolescència. És per això en el marc de la nova etapa iniciada el 2016, l’Institut participa de forma activa en diferents espais de treball aportant mirada d’infància, obrint i nodrint debats socials informats en els quals compartir les evidències generades tant per l’Institut Infància i Adolescència com per altres institucions.

En tant que pont entre la recerca i la millora de les polítiques socials d’infància, els espais de governança són essencials i estratègics per tal que la infància estigui present en l’agenda política i puguem fer un salt en la transversalització i priorització de les polítiques d’infància i l’adolescència al sí del govern local, i avançar en l’exercici progressiu dels seus drets reconeguts.

Les activitats de l’Institut Infància i Adolescència en l’àmbit de la governança són de tres tipus: 1) acompanyament en l’elaboració de mesures i plans de govern relacionats amb la infància i l’adolescència, 2) coordinació de grups de treball i 3) participació en espais de treball liderats per tercers.

1. Acompanyament en l’elaboració de plans i mesures de govern. Plans i mesures de govern que hem elaborat o contribuït en la seva elaboració:

 • Pla d’Infància 2021-2030: reptes i actuacions per millorar les vides i drets de la infància i l’adolescència a Barcelona. Més informació al projecte relacionat: Pla d’Infància 2021-2030
 • Pla de Ludoteques de Catalunya 2020-2030: assessorem i acompanyem la Generalitat de Catalunya en l’elaboració del nou Pla de Ludoteques.
 • Pla d’educació i criança de la petita infància de Barcelona 2021-2024. Més info
 • Focus infància i ciutadania 2017-2020: els reptes i actuacions municipals per fer efectius els drets dels infants. Més info
 • Estratègia Barcelona dona molt de joc: cap a una política de joc a l’espai públic. Més info
 • Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030. Més informació al projecte: Pla del joc a l’espai públic

2. Espais o grups de treball coordinats per l’Institut Infància:
Grup de treball d’igualtat d’oportunitats en la infància, creat l’any 2015 en el marc del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona. Més informació al projecte relacionat.

3. Espais de treball participats formalitzats (impulsats per tercers):
L’Institut Infància i adolescència ha formalitzat la seva participació com a entitat membre a:

 • Observatori dels Drets de la Infància de Catalunya (des del 2017)
 • Grup Motor de Participació Infantil de l’Ajuntament de Barcelona (des del 2018)
 • Taula interinstitucional per la prevenció de les violències sexuals en la infància i l’adolescència (des de 2018)
 • Pacte del Temps de Barcelona (des del 2018)
 • Aliança Educació 360 (des del 2018)
 • Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva (des del 2019)
 • Xarxa de Ràdios Escolars (des del 2020)

A més, cada any l’Institut participa de forma puntual o acotada en el temps en d’altres espais o grups de treball vinculats a infància i l’adolescència. Podeu consultar-les aquí:

 • Col·laboracions 2020
 • Col·laboracions 2019

Línia de treball per encàrrec de: 

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Ajuntament de Barcelona