Relatoria sessió de treball “Pobresa i desigualtats en la infància de Barcelona, una prioritat inexcusable”

2020 Jornades

La Tinença de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona ha convocat més de 60 polítics i càrrecs directius municipals per tal d’alinear esforços en la lluita contra la pobresa i les desigualtats en la infància, una qüestió més prioritària que mai en el context actual de pandèmia i crisi social que se’n deriva.

Des de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona hem donat suport en l’organització d’aquesta reunió de treball tant en l’aportació de les últimes dades disponibles sobre pobresa infantil a la ciutat, com en l’esforç de transversalització d’aquesta important qüestió a la interna de l’Ajuntament.

Aquest és el document de relatoria de la sessió de treball que s’ha dut a terme coincidint amb el Dia dels Drets dels infants.

Programa relacionat