istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
ataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
ataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escort
london escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
london escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort

Perspectiva de drets

Els infants i adolescents, és a dir les persones fins a la majoria d’edat, són titulars independents d’uns drets humans específics i tenen reconeguda, jurídicament, una atenció especial. L’Institut treballa en base a aquesta perspectiva de drets, que recull quatre principis generals establerts en la Convenció sobre els Drets de l’Infant de Nacions Unides:

 

 El dret a què l’interès superior de l’infant sigui una consideració primordial en la presa de decisions que els afecten (art.3). El dret a la no discriminació (art.2)

 

 El dret al màxim desenvolupament dels infants i adolescents (art.6) El dret a ser escoltat (art.12)

Documents de referència

Principis ètics i metodològics

 

1. Des de, per a i amb la infància i l’adolescència

Des de: partint del reconeixement de les seves perspectives i capacitats pròpies, en positiu i amb una mirada global i, alhora, posant de manifest la diversitat, complexitat i problemàtiques en l’etapa 0-17.
Per a: amb la intencionalitat de contribuir a millorar les seves vides des de l’exercici dels seus drets i a millorar la inversió en aquesta etapa estratègica com a bé públic.
Amb: convocant, preguntant, escoltant, recollint i estimulant les seves opinions, desitjos i necessitats com a subjectes amb capacitats creixents per a formar-se judicis propis i exercir els seus drets.

2. Rigor metodològic i qualitat

Desenvolupar els projectes des del rigor i combinant diverses disciplines, per tal de conrear un prestigi metodològic.
Garantir que es respecten els codis i implicacions ètiques i deontològiques en els processos de recerca.
Vetllar perquè dels processos i projectes impulsats se’n derivin resultats de qualitat i aportin valor afegit.

3. Sentit, retorn i ús social en tot el procés de coneixement

Prioritzar temàtiques i enfocaments amb un clar sentit social i d’agenda pública, ja siguin sorgides a demanda d’altres institucions, tant si són consorciades com si no, o d’iniciativa pròpia.
Dur a terme actuacions amb potencial d’impacte en el disseny de les polítiques públiques adreçades a millorar les vides d’infants i adolescents.
Promoure el retorn social dels resultats, més enllà dels actors que hi han participat, amb una voluntat divulgativa i comunicativa.
Contemplar criteris d’economia social i solidària, així com de sostenibilitat ambiental en la gestió organitzativa i dels projectes i en la contractació de serveis.

4. Processos col·laboratius i catalitzadors de canvis

Treballar de manera estreta i conjunta amb diversitat d’actors socials i de l’administració per identificar adequadament necessitats, mecanismes i oportunitats de millora en les vides d’infants i adolescents i jugar un paper catalitzador.
Afavorir la participació de tots els actors implicats per tal de generar coneixement de manera col·laborativa.
Cercar complicitats i fórmules de col·laboració concretes partint del reconeixement i l’interès mutu amb altres institucions.

5. Treball en obert i transparència

Compartir el procés de disseny metodològic i el desenvolupament del treball de camp per tal que la transparència sigui la nostra ètica del treball i organitzativa, i no només una aplicació de la normativa.
Garantir l’accés a les dades dels projectes presents i futurs i també dels principals projectes ja tancats per tal d’afavorir la generació de nous coneixements.

6. El valor d’allò públic

Promoure temes d’agenda vinculats a l’interès públic i adreçats a aportar dades, evidències, anàlisis i propostes per a orientar polítiques públiques en l’àmbit local.
Desenvolupar accions per a que el coneixement generat sigui utilitzat socialment i política, i per tant, sigui d’utilitat pública i amb vocació de servei.
Gestionar correctament i optimitzar els recursos públics i cercar nous finançaments, ja siguin públics o privats, sempre orientats als mateixos objectius i amb els mateixos principis.