A aquesta web s’han considerat les següents mesures  per permetre als usuaris i usuàries accedir a tots els continguts i funcionalitat amb més facilitat:

  • Multinavegador: Les pàgines tenen una correcta visualització en diferents navegadors utilitzats per a l’anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).
  • Navegació coherent: S’assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d’usuari gratificant.
  • Distraccions: S’eviten interferències com el contingut que fa pampallugues, el parpelleig exagerat  i  l’àudio que comença automàticament.
  • Moviment: el contingut en moviment té un mecanisme d’aturada.
  • Imatges de text: En general el contingut, excepte logotips o imatges de marca, és perfectament configurable ja que s’eviten les imatges de text.
  • Títols: els títols de pàgina mencionen el portal i la secció per tal de contextualitzar els usuaris.
  • Idioma: l’idioma de les pàgines està marcat correctament.
  • Formularis: els formularis contenen etiquetes i controls associats correctament.
  • Estructura: la pàgina conté una estructura correcta d’encapçalaments i taules que permet navegar-la i comprendre-la per part dels usuaris cecs.
  • Llenguatge: El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al que va adreçat el contingut.

El desenvolupament d’aquesta web s’ha basat en la consideració de les Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell Doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diferents navegadors  la trobareu a la web http://accessibilitat.bcn.cat/ca.

El Consorci Institut Infància i Món Urbà (ara Institut Infància) es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les  diverses barreres d’accessibilitat que actualment manquen per resoldre en aquest lloc web.

Si detecta dificultats d’accés als continguts del web, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres (digital@institutinfancia.cat).