Contribuïm a la diagnosi del Pla d’Educació i criança de la petita infància de Barcelona

11/06/2021

El Pla d’educació i criança de la petita infància de Barcelona 2021-2024, presentat per l’Ajuntament de Barcelona aquest mes d’abril, vol posar el focus en la vida dels nens i nenes de la ciutat en l’etapa vital estratègica que va des dels 0 als 3 anys, i en els serveis i suports que necessiten les famílies per educar-los i tenir-ne cura.

Des de l’Institut Infància i Adolescència hem contribuït a la diagnosi a partir de la qual es plantegen els reptes del pla i, a més, som membres constituents de la Taula d’educació i criança de la petita infància de la ciutat que s’ha constituït aquest 25 de maig com a espai de retiment de comptes, reflexió, debat i seguiment del pla. La taula està integrada per agents socials i educatius, administracions i organismes públics, representants acadèmics i professionals, i altres persones expertes compromeses a promoure una política d’educació i criança de la petita infància.

La sessió de constitució de la taula s’ha iniciat amb una breu presentació del Pla i de les seves línies estratègiques. ​A continuació ha tingut lloc un debat i reflexió sobre com portar a la pràctica la segona línia estratègica del pla, consistent a reforçar la mirada comunitària de les escoles bressol i obrir-les com a equipaments de barri (especialment per a les famílies amb petits infants) per tal que  esdevinguin cases de la petita infància del seu territori de referència. Al llarg del ser recorregut, la Taula pretén esdevenir un espai creatiu i estimulant sobre l’educació i criança de la petita infància a la ciutat.

Projecte relacionat

Programa relacionat

Educacions

Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona és una línia de treball que vol aportar elements de diagnosi de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant reptes i propostes d’actuació per a la política local.