Educació, criança i petita infància

A través de diferents projectes de recerca acompanyem l’Ajuntament de Barcelona per avançar en la millora del coneixement, les polítiques i els serveis d’educació i criança adreçats a la petita infància i les seves famílies. Són projectes vinculats a un àmbit clau de polítiques públiques de l’Ajuntament de Barcelona i encarregats per l’Institut Municipal d’Educació.

Aportem coneixement sobre la realitat de la petita infància a través de l’anàlisi de dades (gràcies a la dimensió educativa de l’Observatori 0-17) i de documents de referència. Aquest coneixement es complementa amb la realització de grups de discussió amb actors clau de l’àmbit per tal de reflexionar sobre els reptes de futur i les propostes de millora de forma col·lectiva.

Hem contribuït amb les següents iniciatives:

Equip de projecte:

Laia Pineda (direcció des de 2019)
Maria Truñó (direcció 2016-2019)
Elisa Stinus (coordinació i recerca)
Elena Sintes (coordinació i recerca 2016-2018)