Dinamitzem la taula d’educació i criança de la petita infància

08/06/2022

Comencem a dinamitzar la Taula d’educació i criança de la petita infància, un espai clau de la governança del Pla per a l’Educació i Criança de la Petita Infància 2021-2024 de l’Ajuntament de Barcelona, en el que fins ara l’Institut Infància i Adolescència hi havia participat com a membre. La dinamització d’aquesta taula suposa donar continuïtat a la feina d’acompanyament que fa l’Institut Infància i Adolescència en matèria d’educació i criança de la petita infància, que en el cas concret del pla, va començar amb la contribució a la diagnosi per l’elaboració del pla.

Es tracta d’una taula de contrast i seguiment, presidida pel responsable polític d’educació de l’Ajuntament de Barcelona i integrada per agents socials i educatius, diferents organismes públics i també organitzacions implicades en la infància, i organitzacions acadèmiques científiques i professionals. També en formen part persones expertes i compromeses en promoure una política d’educació i criança de la petita infància.

En la 4a sessió de la Taula d’educació i criança de la petita infància d’aquest 7 de juny de 2022, la primera dinamitzada per l’Institut Infància i Adolescència, s’ha presentat la recerca-acció Les escoles bressol com a Cases de la Petita Infància. La recerca-acció defineix que les escoles bressol són un equipament obert al barri per a la criança i educació de la petita infància i les seves famílies, i que desenvolupen el seu projecte educatiu i les seves accions promovent vincles socials i xarxes de suport, sent accessibles i dialogant amb l’entorn. Seguidament, des de l’escola bressol Germanetes (al districte de l’Eixample) i l’escola bressol El Tren (al districte de Sant Andreu) han presentat dos exemples de com les escoles bressol de Barcelona ja estan incorporant aquesta mirada comunitària que cal seguir reforçant. Posteriorment, s’ha produit un ric debat i reflexió entre la quarantena de persones participants per contrastar l’avenç de resultats de la recerca-acció i fer propostes per seguir potenciant la vessant comunitària de les escoles bressol.

Projecte relacionat

Programa relacionat

Educacions

Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona és una línia de treball que vol aportar elements de diagnosi de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant reptes i propostes d’actuació per a la política local.