Publicat l’informe sobre petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals

15/12/2022

L’abril de 2021 l’Ajuntament de Barcelona va presentar el Pla per a l’Educació i Criança de la Petita Infància 2021-2024. Aquesta mesura de govern vol posar el focus en la vida dels nens i nenes en l’etapa vital estratègica que va des dels 0 als 3 anys, i en els serveis i suports que necessiten les famílies per educar-los i cuidar-los. En el marc d’aquesta mesura i per mitjà de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB), l’Ajuntament es planteja la necessitat de tenir més coneixement sobre els avenços i reptes en la detecció i atenció precoç de necessitats específiques de suport educatiu (NESE) a les escoles bressol municipals de Barcelona.

Amb aquest objectiu, de maig a octubre de 2021, s’encarrega l’informe “Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals” a l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), unitat especialitzada dins l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). Aquest informe s’ha completat amb les idees clau sorgides de les sessions de la comissió de treball d’educació inclusiva de l’IMEB i d’un grup de discussió per avançar en els reptes prioritaris en endavant, amb una trentena de participants de l’àmbit de la petita infància i l’educació inclusiva.

 

Diagnosi i reptes de futur que detecta l’informe

Tal i com s’indica en la diagnosi de l’informe, els infants amb NESE matriculats a les bressol municipals representen el 5% del total d’inscrits (aproximadament uns 8.600) i són cada vegada més. Mentre el curs 2015-2016 eren 186, el curs 2021-2022 van ser 409. Del total d’infants amb NESE, 2 de cada 3 tenen discapacitats, trastorns o retards en el seu desenvolupament (NESE A), i 1 de cada 3, una situació social desfavorida per al desenvolupament de l’infant (NESE B). Les escoles bressol treballen coordinament amb l’Equip Educatiu d’Atenció a Especials Necessitats de l’IMEB – que recentment ha canviat el nom a Equip d’Educació Inclusiva (EEI)- i també incorporen altres recursos i serveis municipals. L’observació, detecció precoç, activació de recursos, orientació, atenció i seguiment són alguns dels recursos claus que s’activen. A més, es treballa en col·laboració i coordinació amb altres recursos públics i entitats i en contacte amb les famílies.

Els avenços realitzats en l’educació inclusiva a la xarxa d’escoles bressol municipals tenen un cost associat de prop de 18 milions d’euros que suposa un increment de recursos del 48% des del curs 2014/2015 fins a l’actual 2022/2023. D’aquests, 5 milions són específicament per millorar la qualitat de l’atenció educativa, reforçant-la tant amb professionals especialistes com amb educadores amb més formació i suport educatiu. Els altres 13 milions corresponen a l’increment de la quantitat de places de bressol i el consegüent augment d’educadores per fer possible més oferta pública, per tal que l’educació inclusiva arribi a més infants.

Els reptes de futur (en la línia amb el Decret d’educació inclusiva 150/2017) per a la prevenció, detecció i atenció precoç dels infants amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) a les escoles bressol municipals de Barcelona són:

  • Enfortir el model d’educació inclusiva de l’EBM amb la implicació de tots els equips professionals de les escoles existents.
  • Facilitar l’acompanyament i suport a les famílies que tenen infants amb qualsevol de les necessitats específiques de suport educatiu (tant A com B), posant atenció en moments clau.
  • Garantir la corresponsabilitat i la coordinació dels diferents actors que intervenen per avançar en l’educació inclusiva i en la detecció i atenció precoç en la petita infància.
  • Seguir millorant recursos per avançar en l’educació inclusiva i la detecció i atenció precoç.

Projecte relacionat

Programa relacionat

Educacions

Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona és una línia de treball que vol aportar elements de diagnosi de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant reptes i propostes d’actuació per a la política local.