Informe “Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals”

2022 Informe

Aquest informe encarregat per l’Ajuntament de Barcelona a l’Institut Infància i Adolescència, identifica els reptes de futur per a la prevenció, detecció i atenció precoç dels infants amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) a les escoles bressol municipals de Barcelona.

 

Projecte relacionats

Programa relacionat

Educacions

Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona és una línia de treball que vol aportar elements de diagnosi de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant reptes i propostes d’actuació per a la política local.