Informe “Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals”

2022 Informe CAT

Aquest informe encarregat per l’Ajuntament de Barcelona a l’Institut Infància i Adolescència, identifica els reptes de futur per a la prevenció, detecció i atenció precoç dels infants amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) a les escoles bressol municipals de Barcelona.

 

Proyectos relacionados

Programa relacionado

Educaciones

Oportunidades educativas de la infancia y la adolescencia en Barcelona es una línea de trabajo que quiere aportar elementos de diagnóstico de la educación en la ciudad de Barcelona, identificando retos y propuestas de actuación para la política local.