Es presenta l’informe sobre petita infància i educació inclusiva a la Taula d’educació i criança de la petita infància

21/02/2023

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) i el seu Equip d’Educació Inclusiva han presentat aquest mes de febrer l’informe “Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals” a la 6a sessió de la Taula d’educació i criança de la petita infància, que l’Institut Infància i Adolescència dinamitzem des de l’estiu passat.

L’objectiu de la presentació ha estat posar a contrast les propostes de millora per a l’educació inclusiva a les escoles bressol municipals de Barcelona amb els membres de la taula i persones clau de l’àmbit de l’educació inclusiva. Així, després de la presentació de l’informe, s’han creat tres grups de treball per analitzar quins són els facilitadors i les barreres que poden tenir la vintena d’actuacions de millora que proposa l’informe i que s’emmarquen en els següents reptes:

  • Enfortir el model d’educació inclusiva de l’EBM amb la implicació de tots els equips professionals de les escoles existents.
  • Facilitar l’acompanyament i suport a les famílies que tenen infants amb qualsevol de les necessitats específiques de suport educatiu (tant A com B), posant atenció en moments clau.
  • Garantir la corresponsabilitat i la coordinació dels diferents actors que intervenen per avançar en l’educació inclusiva i en la detecció i atenció precoç en la petita infància.
  • Seguir millorant recursos per avançar en l’educació inclusiva i la detecció i atenció precoç.

L’informe “Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals” que vam elaborar conjuntament i per encàrrec de l’IMEB, es va publicar i presentar el mes de desembre passat. A més dels reptes i les propostes de millora, l’informe inclou una diagnosi sobre l’educació inclusiva a les escoles bressol, i una anàlisi dels recursos disponibles i els 10 avenços realitzats en els darrers 8 anys.

Projecte relacionat

Programa relacionat

Educacions

Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona és una línia de treball que vol aportar elements de diagnosi de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant reptes i propostes d’actuació per a la política local.