Resum, vídeo i relatoria de la jornada Estratègies cap als reptes d’infància

19/11/2021

Més de 200 persones han seguit la jornada “Estratègies cap als reptes d’infància a Barcelona, amb horitzó 2030“, la majoria de manera online, però també una vuitantena de persones de forma presencial a les aules de la Universitat Internacional Menéndez i Pelayo (CUIMPB) ubicades al CCCB. La jornada ha estat coorganitzada per l’Institut Infància i Adolescència, l’Ajuntament de Barcelona i el CUIMPB.

La jornada “Estratègies cap als reptes d’infància a Barcelona, amb horitzó 2030” -comoderada per la directora acadèmia del CUIMPB, Marga León, i la investigadora de l’Institut Infància i Adolescència i coordinadora del Pla d’infància de Barcelona, Elisa Stinus-, ha servit per donar a conèixer el Pla d’infància de Barcelona i els 23 reptes de futur que es planteja la ciutat pels propers 10 anys, i també per debatre i reflexionar sobre com s’han d’abordar aquests reptes.

Durant la jornada, s’ha fet especial èmfasi en la necessitat de lluitar contra la pobresa infantil i també en la importància del coneixement dels drets dels infants per part dels mateixos nens i nenes i també de l’administració, per tal que puguin exercir la seva ciutadania en el present i no només ser entesos i vistos com a ciutadans del futur. En aquest sentit, la participació dels infants i l’escolta de les seves veus, necessitats i opinions per part de l’administració ha estat també un dels temes cabdals que s’ha destacat en diferents moments de la jornada. Així, s’ha posat especialment en valor el fet que en l’elaboració del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030 s’hagi tingut en compte la veu dels infants a través de diferents processos participatius, i també la voluntat d’incorporar els nens i nenes en el seguiment, actualització i avaluació del pla durant els seus deu anys de recorregut. A més, s’ha reclamat de manera molt clara que cal garantir mecanismes de participació que siguin representatius, transversals i continuats en temps, destacant en aquests termes, el programa municipal Parlen els nens i nenes.

Podeu veure el vídeo íntegre de la jornada a continuació o llegir la relatoria de la jornada.

 

 

Projecte relacionat

Programa relacionat