Barcelona avança cap a una política de joc a l’espai públic

23/02/2018

Barcelona vol afavorir el dret al joc dels infants a la ciutat i avançar cap a una política de joc a l’espai públic. Així es concreta en la Mesura de govern Barcelona dona molt de joc, que s’ha presentat al Ple municipal aquest divendres 23 de febrer i a la qual hem contribuït molt activament des de l’Institut, tant en el concepte com en la redacció de la mesura de govern i, un cop aprovada pel ple municipal, també treballarem en part de la seva execució.

Què preveu la mesura de govern?

La mesura (veure el text íntegre aquí), que es va presentar en roda de premsa per part de l’alcaldessa Ada Colau i la Tinenta d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz (podeu veure el vídeo íntegre aquí, a partir del minut 26), pretén impulsar una nova visió del joc i de la seva importància social. Té per objectius promoure la participació de la ciutadania i dels nens i nenes en la nova visió i impuls del joc en l’espai públic; ampliar i diversificar les oportunitats de joc lliure i inclusiu a la ciutat; i desenvolupar criteris i indicadors per planificar i poder fer seguiment de l’increment i la millora de les oportunitats de joc de la ciutat. Es tracta d’ “una política transversal i d’un canvi de mirada que ha de repercutir en la millora de la vida de milers de ciutadans i, en primer lloc, dels nens”, tal com ha explicat l’alcaldessa.

Dins d’aquesta estratègia transversal, està prevista la creació d’un Pla d’impuls del joc a la ciutat 2020-2030 i, abans de finalitzar el mandat, la renovació d’una quarantena d’àrees de joc aplicant nous criteris recollits en el document d’Orientacions tècniques per a la millora de les àrees de joc a Barcelona elaborat per l’Institut i, també , la creació de 20 nous espais lúdics, cinc dels quals incorporaran elements de gran volum i icònics del joc com els que hi ha en altres ciutats europees. Els dos primers nous espais es dissenyaran en un procés de co-creació amb la participació dels nens i nenes, que gestionarà l’Institut Infància i Adolescència.

Quina és la nostra participació?

Des de l’Institut, i a través d’un projecte encarregat per l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, ajudarem a planificar les oportunitats de joc lliure, inclusiu i divers a la ciutat, i a tenir en compte les opinions i interessos dels infants. En aquest sentit, aportem criteris per al disseny i planificació de les àrees de joc, diagnostiquem la situació del joc a l’espai públic de Barcelona, acompanyem processos de co-creació amb els infants per a la transformació de dos parcs de la ciutat. L’horitzó és que el 2019 la ciutat compti amb el primer Pla d’impuls del joc a l’espai públic de Barcelona 2020-2030, enguany treballarem en la seva elaboració en un procés participat i transversal.

Com a resultat dels terballs que vam realitzar durant el 2017, compartim dos documents de treball disponibles a la nostra mediateca:

Aquesta línia de treball sobre epsai públic, joc i participació ciutadana de la inf`nacia, vam inciar-la el 2016 amb l’impuls i coordinació del Grup transversal sobre espai públic, infància i adolescència i amb la co-organització de la jornada El dret dels infants a la ciutat: millorem el nostre espai públic.

Projecte relacionat

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.