Espai públic, infància i adolescència

L’Institut Infància i Adolescència impulsa i coordina el grup Espai públic, infancia i adolescència.  Es tracta d’un grup transversal de treball dins l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de repensar i incorporar millores concretes en l’espai públic en clau d’infància i adolescència. Es tracta d’un treball transversal que va prenent forma amb responsables tècnics de diversos departaments municipals, tant de l’àrea d’ecologia urbana, com la de drets socials incloent, per ara, parcs i jardins, model urbà, biodiversitat i BCN + sostenible, participació, promoció de la infància, adolescència i joventut.

L’horitzó és afavorir que l’espai públic estimuli una infància i adolescència enriquidores i saludables, i fer-ho a partir d’identificar i empènyer canvis viables a través de la sistematització de propostes de nois i noies. També, definir criteris, marcs de referència municipals i recomanacions amb perspectiva de drets dels infants, de gènere i de sostenibilitat ambiental, així com compartir evidències il·lustratives d’experiències rellevants de Barcelona i de tot arreu.

Amb una ciutat més inclusiva i amigable amb la ciutadania dels 0 als 17 anys que promogui activament els drets al joc, a la salut i a l’educació en el temps lliure als carrers, parcs i places no només millora la vida d’infants i adolescents, sinó que Barcelona es construeix més a mida de totes les persones i es democratitza l’espai públic.

Aquest projecte ha estat l’antecedent de Ciutat Jugable.

Jornada el dret dels infants a la ciutat (desembre 2016):

En el marc d’aquest projecte, l’Institut Infància i Adolescència coorganitza juntament amb l’IMEB la jornada ‘El dret dels infants a la ciutat: millorem el nostre espai públic’ el desembre de 2016. La pregunta principal a l’entorn de la qual van girar els debats, ponències i experiències presentades va ser: “com fer que Barcelona sigui més apropiada per créixer i viure la infància i l’adolescència?”.

Trobareu les conclusions i tots els continguts de la jornada (fins i tot els vídeos íntegres), disponibles aquí.

Equip de projecte:

Maria Truñó (direcció)
Elena Guim