Espai públic i ciutadania 0-17

20/07/2016

Fa uns mesos des de l’Institut hem impulsat i coordinem un grup transversal de treball dins l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de repensar i incorporar millores concretes en l’espai públic en clau d’infància i adolescència. Es tracta d’un treball transversal que va prenent forma amb responsables tècnics de diversos departaments municipals, tant de l’àrea d’ecologia urbana, com la de drets socials incloent, per ara, parcs i jardins, model urbà, biodiversitat i BCN + sostenible, participació, promoció de la infància, adolescència i joventut.

L’horitzó és afavorir que l’espai públic estimuli una infància i adolescència enriquidores i saludables i fer-ho a partir d’identificar i empènyer canvis viables a partir de la sistematització de propostes de nois i noies, criteris i recomanacions amb perspectiva de drets dels infants, de gènere i de sostenibilitat ambiental, marcs de referència municipals, així com evidències il·lustratives d’experiències rellevants de Barcelona i d’arreu.

Amb una ciutat més inclusiva i amigable amb la ciutadania dels 0 als 17 anys que promogui activament els drets al joc, a la salut i a l’educació en el temps lliure als carrers, parcs i places no només millora la vida d’infants i adolescents, sinó que Barcelona es construeix més a mida de totes les persones i es democratitza l’espai públic.

Projecte relacionat