Sessió de treball a l’Ajuntament amb Francesco Tonucci

15/01/2017

Una vintena de responsables municipals de diverses gerències i direccions dels districtes i de les àrees de l’Ajuntament de Barcelona van reunir-se en una sessió de treball interna amb el pedagog i especialista en infància i ciutat, Francesco Tonucci, convocats per l’Institut Infància i Adolescència. La reunió va tenir lloc en el marc del Grup Transversal Espai públic, infància i adolescència que impulsa i coordina l’Institut, amb l’objectiu de reflexionar sobre com podria la ciutat esdevenir més adequada per viure-hi l’etapa dels 0-17 anys.

La sessió de treball es va dur a terme aprofitant l’estada de Francesco Tonucci a la ciutat, un dels convidats principals de la Jornada El dret dels infants a la ciutat, i va servir per treballar en base a reptes de la realitat i de la gestió quotidiana de Barcelona que tinguin a veure amb la infància i l’adolescència en l’espai públic, com ara els següents:

– espais de joc, esport i trobada
– l’autonomia i la seguretat en la mobilitat sostenible
– la salut, el verd i la qualitat de l’aire
– el protagonisme i la coresponsabilització dels infants i adolescents en l’acció comunitària

Després d’una presentació inicial, es va treballar individualment i en grup a partir de la pregunta “Des de la teva experiència de treball, quin repte sobre l’espai públic de Barcelona destacaries per la seva rellevància en millorar la vida dels infants i adolescents?”. I, finalment, es va obrir un debat a partir del plantejament dels principals reptes i es va considerar oportú seguir aprofundint en espais de reflexió orientats a canvis i millores concretes.

Projecte relacionat