Els vídeos de la jornada

16/12/2016

Si no vas poder assistir a la jornada ‘El dret dels infants a la ciutat’, no et perdis els vídeos de la jornada.

EL DRET DELS INFANTS A LA CIUTAT, MILLOREM EL NOSTRE ESPAI PÚBLIC

Els infants tenen reconeguts uns drets de ciutdania que, sovint, no es compleixen. El dret al joc, el dret a la salut, al màxim desenvolupament i aparticipar i ser escoltat són alguns d’ells.

En aquest vídeo en podreu conèixer més detalls, escoltar què en pensen els nens i nenes, i nois i noies i també l’opinió del pedagog Francesco Tonucci, l’arquitecta i urbanista Itziar González i el periodista Carles Capdevila.

SESSIÓ DEL MATÍ

09:15h Inauguració

09:30h Conversa: Com millorar l’espai públic perquè esdevingui un entorn més educatiu i comunitari per a la infància i l’adolescència. Amb Francesco Tonucci i Itziar González, moderada per Miquel Àngel Essomba

10:30h Diàleg de nois i noies de quatre centres educatius implicats al projecte ‘Camí escolar, espai amic’ amb Tonucci, González i Essomba

SESSIÓ DE LA TARDA

17:45h Entrevista oberta a Francesco Tonucci per part de Carles Capdevila

18:30h Paraules finals ‘El dret dels infants i adolescents a la ciutat’ a càrrec de l’Excma. Sra. Ada Colau, Alcaldessa de Barcelona

 

Altres continguts de la jornada: 

Projecte relacionat