Repensar Barcelona amb mirada d’infància permetria impulsar els grans reptes de ciutat

16/12/2016

 • Nois i noies de quatre centres educatius dialoguen amb Tonucci, Gonàlez i Essomba, en el marc de la Jornada 'El dret dels infants a la ciutat' (15/12/16)
 • Un dels tallers de la Jornada 'El dret dels infants a la ciutat' (15/12/16)
 • Elena Guim presenta el taller sobre espais de trobada i de joc al carrer, en el marc de la Jornada 'El dret dels infants a la ciutat' (15/12/16)
 • Carles Capdevila entrevista a Francesco Tonucci, en el marc de la Jornada 'El dret dels infants a la ciutat' (15/12/16)
 • Taller sobre mobilitat sostenible, en el marc de la Jornada 'El dret dels infants a la ciutat' (15/12/16)
 • Francesco Tonucci i Itziar González, durant la jornada 'El dret dels infants a la ciutat' (15/12/16)

Més de 300 persones han debatut sobre com fer la ciutat més amigable per als infants i adolescents en el marc de la jornada El dret dels infants a la ciutat. Millorem el nostre espai públic, que s’ha realitzat a l’Espai Jove La Fontana, co-organitzada per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) i l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona.

La jornada tenia per objectiu obrir un debat ciutadà sobre els reptes i les millores necessàries en l’espai públic perquè Barcelona sigui més apropiada per créixer i viure la infància i l’adolescència i, de retruc, per a la resta de la ciutadania. Una ciutat que respongui als drets i necessitats de la infància i l’adolescència, en definitiva, i que, per tant, permeti als infants i adolescents apropiar-se novament dels seus carrers i places, per jugar, per estar, per ser, per créixer.

En aquest sentit, és especialment rellevant que la principal conclusió de la jornada sigui que una ciutat millor per a la infància és una ciutat millor per a tothom. “Cal que els nens i nenes puguin tornar a jugar al carrer, perquè és una experiència fonamental pel seu desenvolupament però també perquè això significarà que la ciutat s’ha recuperat”, ha assegurat Francesco Tonucci. Per la seva banda, l’arquitecta i urbanista Itziar Gonzàlez ha denunciat que “el problema és que l’espai públic el dissenyen uns pocs i l’ha de dissenyar tothom” i ha reclamat que “cal crear espais de coproducció de la ciutat, comptant amb els infants”.

La jornada ha posat de manifest que donar prioritat als drets i necessitats específiques dels infants suposa abordar els grans reptes de ciutat, de manera que tota la ciutadania en sortiria beneficiada. És el cas, per exemple, de quatre drets reconeguts en la Convenció dels Drets dels Infants i que tenen molta relació amb l’espai públic: el dret a la salut, el dret al joc i el temps lliure, el dret a participar i ser escoltats i el dret al màxim desenvolupament. Tots ells entronquen amb reptes importants a nivell de ciutat com ara la contaminació i la mobilitat sostenible, la necessitat de més temps i espais comunitaris, la participació ciutadana i l’autonomia i la seguretat personal, respectivament.

“Les necessitats dels infants i adolescents no han de ser tractades com a demandes sectorials d’un col·lectiu específic. Donar-los-hi resposta suposa atendre les necessitats bàsiques per una millor vida comunitària”, ha assegurat la directora de l’Institut Infància i Adolescència, Maria Truñó.

En aquest sentit, ha estat especialment enriquidora la participació de nens i nenes, nois i noies de diferents centres educatius que han pogut dialogar amb Tonucci, González i Essomba durant la sessió del matí i han pogut presentar les seves experiències per recuperar més autonomia i protagonisme en l’espai públic.

 

La importància de la infància per a la vida social a la  ciutat

Durant la jornada, s’ha recordat que la presència d’infants al carrer és un bon indicador de la qualitat de vida social i comunitària a les ciutats. Hi ha una estreta relació entre les característiques de l’espai urbà i les diverses activitats ciutadanes que s’hi desenvolupen. Per tant, si es vol estimular les interaccions i la vida comunitària cal millorar les condicions per poder estar a l’aire lliure i fer ús de l’espai públic, en especial, afavorint entorns per a la trobada i el joc que són tan o més importants per un desenvolupament saludable dels nois i noies com la nutrició, l’habitatge, la salut o l’educació, tal com afirma el Comitè dels drets de l’infant. En aquest sentit, una de les idees que s’ha anat repetint durant la jornada és que cal treure més potenciar al projecte de Camins escolars per crear entorns amigables per a la infància que vagin més enllà del camí a l’escola.

D’altra banda, també s’ha fet èmfasi en què els governs, també els locals, tenen una sèrie d’obligacions per avançar en el dret al joc i en la creació d’entorns que promoguin el benestar i el màxim desenvolupament de la infància i adolescència, tal i com estableixen la Convenció dels Drets de l’Infant i la Carta de Ciutadania, Drets i Deures de Barcelona.

Tal com recorda el Comitè dels Drets de l’infant de Nacions Unides, els governs locals tenen també  obligacions per generar entorns apropiats, entre les quals se n’han destacat tres durant la jornada: en primer lloc, planificar els entorns, instal·lacions i espais de joc i esbarjo, tenint en compte l’interès superior de l’infant, la igualtat d’oportunitats i l’enfocament de gènere. En segon lloc, oferir oportunitats de participar i ser escoltats als nens, nenes i adolescents en l’elaboració de polítiques i estratègies relacionades amb el joc i el lleure, la creació de parcs i el disseny de comunitats. I en tercer lloc, recollir dades i avaluar aquestes polítiques i programes per rendir comptes de com avancen els drets dels infants i adolescents a través de la millora de l’espai públic de la ciutat, realitzant recerques sobre la diversitat d’usos de l’espai públic en les seves vides quotidianes.

Per la seva banda, l’alcaldessa Ada Colau, que ha fet la clausura de la jornada, s’ha mostrat molt d’acord amb l’objectiu de la jornada. “Hem d’incorporar el punt de vista de la infància al conjunt de les polítiques de ciutat”, ha assegurat. I ha afegit: “necessitem els infants per millorar la ciutat, perquè són els més valents i els més imaginatius”.

Impulsar i acompanyar millores concretes

En aquest sentit, l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, com a instrument públic dedicat a acompanyar l’administració local en el seu paper de garantia dels drets d’infants i adolescents, seguirà formulant propostes i impulsant canvis concrets.

Aquestes propostes es fan tenint en compte els continguts de la jornada, les opinions dels nois i noies en diferents processos participatius, les avaluacions i anàlisis d’experiències i el treball en el marc del Grup transversal d’espai públic, infància i adolescència de l’Ajuntament de Barcelona, que coordina l’Institut i en el qual hi participen responsables municipals de diferents àrees.

Algunes d’aquestes propostes són revisar l’actual plec de condicions de les zones de joc infantil amb criteris d’afavorir l’exercici del dret al joc, així com revisar l’actual ordenança del civisme des d’una perspectiva dels drets dels infants, establir zones de baixes emissions al voltant d’escoles i instituts com a àrees prioritàries de protecció permanent contra la contaminació, instal·lar més aparcaments de bicis i també de patinets al davant dels centres educatius o crear òrgans o espais estables on infants i adolescents puguin interlocutar amb l’Ajuntament, entre d’altres.

 

Altres continguts de la jornada: 

 • Els vídeos de la jornada
  Recupera els vídeos de les parts de plenari de la jornada:
  Inauguració a càrrec de Laia Ortiz i Carmen Andrés
  Conversa Francesco Tonucci – Itziar Gonzàlez
  Diàleg amb nens i nenes
  Entrevista a Francesco Tonucci per part de Carles Capdevila
  Cloenda a càrrec de l’alcaldessa Ada Colau
 • Relatories dels tallers
  Consulta les relatories dels 4 tallers que es van dur a terme durant la jornada sobre espais educadors, espais de joc i trobada, acció comunitària i mobilitat dels infants a la ciutat
 • Ressò de la jornada
  Consulta el recull de premsa i el recull de tuits
 • Fotografies de la jornada
  Recupera totes les fotografies de la jornada

Projecte relacionat