Consideracions sobre l’espai públic amb perspectiva d’infància i adolescència

2017 Document de treball

El Grup Transversal Espai Públic, infància i adolescència de l’Ajuntament de Barcelona, coordinat per l’Institut i que ha comptat amb la participació de representants municipals de diferents àrees, ha elaborat aquest document de Consideracions sobre l’espai públic amb perspectiva d’infància i adolescència que té per objectiu orientar les polítiques municipals que tenen implicacions en l’espai públic de la ciutat per tal que tinguin en compte les necessitats i els drets d’infants i adolescents.

El document recull 24 consideracions que tenen relació amb l’escenari actual a la ciutat; amb la necessitat de tenir en compte els interessos d’infants i adolescents; amb el joc, la trobada i la pràctica esportiva a l’espai pública, amb la mobilitat, amb l’ordenança per la convivència a l’espai públic

Projecte relacionats

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.