Consideracions sobre l’espai públic amb perspectiva d’infància i adolescència

2017 Working document CAT

El Grup Transversal Espai Públic, infància i adolescència de l’Ajuntament de Barcelona, coordinat per l’Institut i que ha comptat amb la participació de representants municipals de diferents àrees, ha elaborat aquest document de Consideracions sobre l’espai públic amb perspectiva d’infància i adolescència que té per objectiu orientar les polítiques municipals que tenen implicacions en l’espai públic de la ciutat per tal que tinguin en compte les necessitats i els drets d’infants i adolescents.

El document recull 24 consideracions que tenen relació amb l’escenari actual a la ciutat; amb la necessitat de tenir en compte els interessos d’infants i adolescents; amb el joc, la trobada i la pràctica esportiva a l’espai pública, amb la mobilitat, amb l’ordenança per la convivència a l’espai públic

Related projects

Related program

Playable city

We generate knowledge to develop city strategies that expand, improve and diversify opportunities for play in the public space for children and teenagers, contributing towards a better community life.