Ciutat jugable

Treballem amb i per l’Ajuntament de Barcelona per avançar cap a una ciutat jugable i jugada a partir del Pla del joc a l’espai públic amb horitzó 2030 presentat el 2019 i els treballs previs recollits en l’Estratègia Barcelona dona molt de joc de 2018.

Tal com recomana el Comitè els Drets de l’Infant de Nacions Unides, cal planificar les oportunitats de joc lliure, inclusiu i divers en la infància, cal incorporar les opinions i interessos dels infants i adolescents en el disseny dels espais lúdics, i cal rendir comptes i analitzar els avenços per l’exercici del dret a jugar.

En aquest sentit:

  • aportem criteris per al disseny i planificació d’àrees de joc, espais lúdics i per un entorn urbà més jugable.
  • diagnostiquem la situació del joc a l’espai públic de Barcelona partir a partir de visites a àrees a renovar, observacions etnogràfiques i entrevistes als adults que acompanyen infants a les àrees de joc, i de la creació d’un sistema bàsic d’indicadors per mapificar i fer-ne seguiment.
  • acompanyem processos de co-creació amb infants per transformar dos parcs.
  • realitzem seminaris de treball amb responsables municipals, entitats i persones especialistes per transversalitzar i enriquir criteris, diagnosis i línies per a la planificació i reforç d’una política de joc a l’espai públic.

Antecedents del projecte:

Aquesta línia de treball de l’Institut Infància i Adolescència s’inicia el 2016 amb el Grup transversal sobre espai públic, infància i adolescència i amb la co-organització de la jornada El dret dels infants a la ciutat: millorem el nostre espai públic.

Equip de projecte:

Laia Pineda (direcció)
Maria Truñó (direcció 2016-2019)
Emma Cortés (coordinació)
Clara Borràs (suport al projecte)
Índic (elaboració participada i transversal del Pla de joc)
Susana Gimber, de Raons Públiques (procés de cocreació de parcs amb infants)
Joan Gené, de Raons Públiques (procés de cocreació de parcs amb infants)

Projecte per encàrrec de:

Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

En col·laboració amb:

Institut Municipal de Parcs i Jardins
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)
Institut Barcelona Esports (IBE)

El projecte a Twitter: 

Els resultats del projecte resumits en fils de Twitter:

Dia internacional del joc 2020: espai públic, confinament i desconfinament

Compartim coneixement: Eina de cocreació d’espais lúdics

Per seguir les novetats del projecte:

#ciutatjugable

#JociCiutat