Orientacions tècniques per les àrees de joc a Barcelona

2017 Document de treball

Presentem aquest document de treball d’Orientacions tècniques per a la millora de les àrees de joc a Barcelona. Es tracta d’un document que s’ha elaborat a partir de les visites a les 40 àrees de joc que l’Ajuntament de la ciutat té previst remodelar el 2018.

El document identifica 12 reptes i, en base a aquests, fa diferents propostes d’actuació per a les 40 àrees que s’han de remodelar properament però també propostes de futur pensant en tota la ciutat i amb la voluntat de fer una Barcelona, ciutat jugable.

Coordinació: Maria Truñó

Arxius vinculats

2017 Informe

Etnografia àrees de joc

Informe sobre una observació etnogràfica a quatre àrees de joc de la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de fer una aproximació a la valoració i els usos que en fan les famílies. 

Projecte relacionat

Programa relacionat