Orientacions tècniques per les àrees de joc a Barcelona

2017 Document de treball

Presentem aquest document de treball d’Orientacions tècniques per a la millora de les àrees de joc a Barcelona. Es tracta d’un document que s’ha elaborat a partir de les visites a les 40 àrees de joc que l’Ajuntament de la ciutat té previst remodelar el 2018.

El document identifica 12 reptes i, en base a aquests, fa diferents propostes d’actuació per a les 40 àrees que s’han de remodelar properament però també propostes de futur pensant en tota la ciutat i amb la voluntat de fer una Barcelona, ciutat jugable.

Coordinació: Maria Truñó

Arxius vinculats

2017 Informe

Etnografia àrees de joc

Informe sobre una observació etnogràfica a quatre àrees de joc de la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de fer una aproximació a la valoració i els usos que en fan les famílies. 

Projecte relacionats

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.