Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

Treballem amb i per l’Ajuntament de Barcelona per avançar cap a una ciutat jugable i jugada. L’Institut Infància i Adolescència rep l’encàrrec de l’Ajuntament d’elaborar de forma participada i transversal el Pla del joc a l’espai públic amb horitzó 2030 després dels treballs previs recollits en l’Estratègia Barcelona dona molt de joc de 2018.

En aquest marc, l’Institut coordina el procés participat per tal que el Pla del joc a l’espai públic tingui en compte no només les aportacions de les diferents àrees, instituts, serveis i districtes municipals sinó també les aportacions de tota la ciutadania, així com de les entitats i agents socials vinculats amb el tema.

Des del febrer del 2019, un cop aprovat i presentat el pla, l’Ajuntament ens encarrega la coordinació del seu desplegament, la dinamització dels espais de governança del pla (grup impulsor, grup coordinador i comissió transversal), el desenvolupament de treballs tècnics per al desplegament de les actuacions i una implicació més intensiva i estreta amb els 10 projectes tractor del pla.

Recentment l’Ajuntament de Barcelona ha publicat una web sobre ciutat jugable en què s’agrupa tota la informació de les oportunitats de joc a l’espai públic que ofereix la ciutat.

 

Equip del projecte: 

Laia Pineda (direcció des de 2019)
Maria Truñó (direcció 2016-2019)
Emma Cortés (coordinació)
Laia Curcoll (comunicació)

També hi han participat:
Clara Borràs (Suport en la recerca 2018-2019)
Índic (Suport elaboració del Pla del Joc 2018-2019)
Elena Hernández (Suport en la recerca 2018-2019)
Anna Serra (Suport en la recerca 2020)
Carmen Pérez del Pulgar (Assessorament eines de recerca 2020)

Projecte per encàrrec de: 

Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

En col·laboració amb: 

Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), Àrea de cultura, educació, ciència i comunitat
Institut Municipal de Parcs i Jardins, Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

Per seguir el projecte a Twitter: 

#CiutatJugable
#Pladeljoc

Els patis, espais privilegiats (fil tuits, març 2021)
Guia cocreació Protegim escoles (fil tuits, maig 2021)
Resum jornada ciutat jugable (fil tuits, juny 2021)
28M: dia internacional del joc (fil tuits, maig 2022)
L’aposta de Barcelona per naturalitzar els patis (fil tuits, juny 2022)