Juguem a les places – document informatiu

2022 Presentació

Document que presenta el programa municipal de foment del joc al carrer Juguem a les places. Es tracta d’un document elaborat per l’Institut Infància i Adolescència, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona en el marc de l’acompanyament que fem en aquest projecte tractor que forma part del Pla del joc a l’espai públic de Barcelona.

Projecte relacionats

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.