Juguem a les places – document informatiu

2022 Presentación CAT

Document que presenta el programa municipal de foment del joc al carrer Juguem a les places. Es tracta d’un document elaborat per l’Institut Infància i Adolescència, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona en el marc de l’acompanyament que fem en aquest projecte tractor que forma part del Pla del joc a l’espai públic de Barcelona.

Proyectos relacionados

Plan del juego en el espacio público de Barcelona con horizonte 2030

ABIERTO DESDE 2017 | Acompañamos el Ayuntamiento de Barcelona en la definición y desarrollo del Plan del juego en el espacio público para que, con horizonte 2030, la ciudad sea cada vez más jugable y ofrezca más y mejores oportunidades de juego en el espacio público a los niños, niñas, adolescentes y al conjunto de la ciudadanía.

Programa relacionado

Ciudad jugable

Generamos conocimiento para desarrollar estrategias de ciudad que amplíen, mejoren y diversifiquen las oportunidades de juego en el espacio público para los niños y adolescentes, contribuyendo a una mejor vida comunitaria.