Barcelona presenta un programa municipal que dona resposta a una de les fites del pla del joc

29/07/2020

Una de les 10 fites concretes i mesurables que contempla el Pla del joc de Barcelona, aprovat el febrer de 2019, és la de “millorar els entorns dels centres educatius poc adequats ambientalment i per a la socialització, incrementant progressivament les microintervencions urbanes a les entrades escolars per adequar-les com a places i llocs d’estada”. Aquesta fita, que s’acompanyava d’un projecte tractor, agafa ara -l’estiu de 2020- un impuls important amb el programa municipal Protegim les escoles.

Tal i com ha explicat aquest 28 de juliol l’Ajuntament de Barcelona, el 2020 s’intervindrà en 22 entorns escolars i 50 més el 2021 per tal que siguin segurs i saludables i ofereixin oportunitats de joc fortuït per part dels nens i nenes. L’objectiu de mandat és que al 2023 s’hagi intervingut en 200 escoles perquè el seu espai públic immediat sigui confortable. Es tracta, doncs, d’un impuls important a aquestes actuacions que pretenen donar resposta a les demandes ciutadanes de protegir de manera prioritària els nens i nenes de la ciutat i fer de les escoles i el seu voltant un lloc segur i ple de vida.

Durant el procés es vol comptar amb la complicitat i el diàleg tan de la comunitat educativa a nivell de cada centre, com a nivell de ciutat. Per això, l’Ajuntament ha constituït la Taula de Seguiment de Protegim les Escoles com a espai de seguiment de la iniciativa. Aquesta taula, de la qual l’Institut Infància i Adolescència forma part, compta amb representants municipals, plataformes educatives, entitats que treballen per reduir la contaminació o intervenen en l’espai públic i en l’accessibilitat. Com a Institut Infància i Adolescència vetllarem per tal que les intervencions als entorns escolars es facin tenint en compte criteris de jugabilitat i a partir de processos de cocreació amb infants i adolescents, com els que ja es van dur a terme en la transformació de dos parcs de la ciutat.

Projecte relacionat

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Projecte relacionat