Cocreem la ciutat amb els infants i adolescents

L’Institut Infància i Adolescència acompanya l’Administració per tal que els processos de cocreació impulsats en el moment de dissenyar o transformar un espai esdevinguin un procés participatiu sistemàtic més enllà d’una experiència puntual. D’una banda, pensem dinàmiques i activitats pels infants amb una proposta metodològica innovadora i motivadora que incorpori dinàmiques lúdiques i, a la vegada, reflexives i analítiques. I de l’altra, vetllem per com s’integra la participació dels infants en tot el desenvolupament del projecte urbanístic, de tal manera que les fases tècniques vagin en sintonia amb el procés participatiu. I, sobretot, treballem per tal que la metodologia estigui disponible i sigui replicable en la cocreació amb infants de molts altres espais.

En el cas de Barcelona, treballem amb i per l’Ajuntament per tal que el disseny de la ciutat es faci tenint en compte les veus, opinions i necessitats de la infància i l’adolescència. I per això hem impulsat i/o acompanyat diferents processos de cocreació de l’espai públic en els que els nens, nenes i adolescents actuen com a informants clau de les seves necessitats i expectatives per tal que la ciutat sigui millor per viure-hi la infància i l’adolescència.

 

Equip de projecte: 

Laia Pineda (direcció des de 2019)
Maria Truñó (direcció 2016-2019)
Emma Cortés (coordinació)
Laia Curcoll (publicacions i comunicació)

També hi han participat:
Raons (procés de cocreació d’espais lúdics amb infants  2018- 2019 i millora dels entorns escolars 2020-2021)
Marinva (procés de cocreació de patis escolars 2021)
Equal Saree (procés de cocreació de patis escolars 2021)

Projecte per encàrrec de: 

Ajuntament de Barcelona

En col·laboració amb: 

Gerència de l’arquitecte en cap, Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Institut Municipal de Parcs i Jardins, Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Direcció de ciutat educadora i cultura als barris

El projecte a Twitter: 

Fil de tuits amb els 6 criteris per a un bon pati