Article: Barcelona i l’aposta per naturalitzar espais educatius

2022 Article

L’article “Barcelona i l’aposta per naturalitzar espais educatius: patis verds i transformats com a refugis climàtics per estimular més educació i joc a l’aire lliure” és una reflexió al voltant de com han de ser els patis de les escoles i sobre com l’Ajuntament de Barcelona, a través del programa “Transformem els patis” està apostant per aquest model.

L’article està escrit a 6 mans (Maria Truñó, comissionada d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona; Marta Carranza, representant del Consell Educatiu Municipal de Barcelona; i Emma Cortés, coordinadora del programa Ciutat jugable de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona) i s’ha publicat també a Educa.barcelona.

 

Projecte relacionats

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.