Article: Barcelona i l’aposta per naturalitzar espais educatius

2022 Artículo CAT

L’article “Barcelona i l’aposta per naturalitzar espais educatius: patis verds i transformats com a refugis climàtics per estimular més educació i joc a l’aire lliure” és una reflexió al voltant de com han de ser els patis de les escoles i sobre com l’Ajuntament de Barcelona, a través del programa “Transformem els patis” està apostant per aquest model.

L’article està escrit a 6 mans (Maria Truñó, comissionada d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona; Marta Carranza, representant del Consell Educatiu Municipal de Barcelona; i Emma Cortés, coordinadora del programa Ciutat jugable de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona) i s’ha publicat també a Educa.barcelona.

 

Proyectos relacionados

Programa relacionado

Ciudad jugable

Generamos conocimiento para desarrollar estrategias de ciudad que amplíen, mejoren y diversifiquen las oportunidades de juego en el espacio público para los niños y adolescentes, contribuyendo a una mejor vida comunitaria.