L’Ajuntament de Medellín s’interessa per l’estratègia compartida entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Infància i Adolescència

10/10/2022

L’Ajuntament de Barcelona col·labora, des de fa més d’una dècada, amb l’Alcaldia de Medellín, Colòmbia, per intercanviar know how sobre els models d’intervenció pública. En aquest marc de cooperació ciutat-ciutat per la millora de les polítiques públiques locals, Barcelona ha compartit diverses experiències de la ciutat en àmbits com els mercats, la cultura o l’espai públic.

Aquest 2022, la petició d’intercanvi per part de Medellín s’ha focalitzat molt concretament en programes municipals desenvolupats per l’Institut Infància i Adolescència per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta demanda ha propiciat una reunió de treball aquest 7 d’octubre entre Lorena Ceballos, funcionària pública de la Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de l’Alcaldia de Medellín, Pilar Riesco (representant de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional), Carles Gil (director del Departament de Promoció de la Infància) i Laia Pineda (directora de l’Institut Infància i Adolescència), que s’ha completat amb una visita al Casal dels Infants del Raval, un dels models d’atenció a la infància en situació de vulnerabilitat social més reconeguts a tota la ciutat.

A partir d’aquesta reunió de treball hem pogut intercanviar els models d’atenció a la infància i adolescència de cada ciutat i explicar, en concret, l’estratègia compartida entre l’ajuntament de Barcelona i l’Institut Infància i Adolescència.

L’Ajuntament de Medellín s’ha interessat, especialment per:

 

Un model de construcció de polítiques públiques innovador i inspirador

El punt de trobada de tots aquests programes és la seva fonamentació en el coneixement i el fet que es treballen de forma col·laborativa amb els equips tècnics i representants polítics de l’Ajuntament. Representen una nova manera de dissenyar les polítiques públiques, en base al coneixement i les evidències, així com a partir d’una governança en espais de treball compartits des dels quals la infància es pot transversalitzar i ser present al conjunt d’àrees de l’administració municipal.

Des de l’Institut Infància i Adolescència partim del ferm convenciment que només connectant coneixent i acció es poden orientar bé les polítiques públiques i abordar la millora de la qualitat de vida dels nens i nenes des d’un abordatge integral que tingui en compte les necessitats socials però també les de salut, educació, joc, seguretat, etc.

La representant de l’Ajuntament de Medellín ha assegurat que es tracta d’un model inspirador. Desitgem que aquest intercanvi es pugui traduir en noves polítiques d’infància per als seus infants, tal com ja va passar l’any 2015. En aquell moment es va transferir el model de protecció a la infància i adolescència amb la col·laboració de professionals dels EAIA i CSS que va facilitar que Medellín desplegués programes com Casa Vida, per l’atenció  a menors  en situació d’explotació sexual laboral.

 

 

 

Projecte relacionat

Projecte relacionat

Projecte relacionat

Projecte relacionat

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.