Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona

L’Institut Infància i Adolescència duu a terme anualment l’informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona, que presenta i analitza les dades del Sistema Integral d’Indicadors de la Infància i l’Adolescència de Barcelona (SIIIAB), una de les eines fonamentals de l’Observatori 0-17 BCN.

L’Observatori 0-17 BCN i el SIIIAB és una eina de ciutat recollida en el Focus Infància i Ciutadania 2017-2020 que té per objectiu millorar el coneixement de la infància i l’adolescència i articular aquest coneixement per enfortir polítiques locals que en millorin les condicions de vida, l’equitat i les oportunitats.

Es tracta d’una visió integral de la infància a partir de 6 dimensions:

 1. context sociodemogràfic
 2. educació
 3. salut
 4. temps, relacions i ciutadania
 5. pobresa, exclusió i desigualtats
 6. violències, risc social i protecció

Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2019: informe, resum executiu, focus en gènere

Característiques del sistema:

 • Monitoritza més de 150 indicadors (el nombre d’indicadors varia en funció de les fonts i oportunitats de noves dades)
 • Situa la infància al centre i permet una visió integral de les seves vides.
 • Treballa amb dades disponibles de la ciutat de Barcelona.
 • Es nodreix de les dades que proveeixen una vintena de serveis municipals i institucions públiques.
 • Optimitza i sistematitza les dades d’una trentena de registres administratius i fonts d’enquesta, tant d’àmbit municipal com autonòmic, estatal o supraestatal.
 • Combina dades objectives i subjectives.
 • Selecciona indicadors a partir de criteris de qualitat consensuats (validesa i confiabilitat).
 • Desagrega (quan les dades ho permeten) per sexe, nacionalitat, grups d’edat, territori i context socioeconòmic.
 • Reconstrueix sèrie històrica per poder analitzar la tendència.
 • Inclou indicadors que permetin mesurar fites consensuades en estratègies de ciutat.
 • Contribueix a l’accés en obert de les dades produïdes per l’administració pública, per afavorir noves recerques o la fonamentació de programes, projectes o serveis municipals.

Treball col·laboratiu:

La reunió de totes aquestes dades és gràcies al treball col·laboratiu i l’expertesa dels següents serveis de l’Ajuntament de Barcelona i institucions públiques que, amb caràcter anual, proveeixen noves dades i validen l’anàlisi que se’n fa.

A. Serveis de l’Ajuntament de Barcelona

Dins de l’Oficina Municipal de Dades (OMD)

   1. Dept. d’Estadística i Difusió de dades

Dins de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Direcció d’Innovació Social:

   1. Dept. de Recerca i Coneixement
   2. Dept. de Gestió de Sistemes d’Informació
   3. Direcció d’Acció Social
   4. Dept. de Joventut i Adolescència
   5. IMSS (Inst. Municipal Serveis Socials)
   6. IMPD (Inst. Municipal de Persones amb Discapacitat)
   7. Dept. d’Atenció i Acollida per Violència Masclista

Dins de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat:

   1. IMEB (Inst. Municipal d’Educació)

Dins de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana:

   1. IBE (Institut Barcelona Esports)

B. Altres institucions públiques 

   1. IERMB (Inst. d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
   2. IIAB (Inst. Infància i Adolescència de Barcelona)
   3. ASPB (Agència de Salut Pública de Barcelona)
   4. CEB (Consorci d’Educació de Barcelona)
   5. CSB (Consorci Sanitari de Barcelona)
   6. CSS (Consorci de Serveis Socials de Barcelona)
   7. Dept. d’Educació de la Generalitat de Catalunya
   8. Dept. d’Interior de la Generalitat de Catalunya
   9. DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència), Generalitat Catalunya

Més informació del SIIIAB

Equip de projecte

Direcció:
Laia Pineda (des de 2019)
Maria Truñó (2016-2019)

Coordinació:
Elisa Stinus (2020)
Mari Corominas (2019)
Laia Pineda (2016-2019)

Investigació:
Elisa Stinus (des de 2020)
Mari Corominas (des de 2018)
Kenneth Pitarch (2019, 2020)
Adrián Zancajo (2018, 2017)

Publicacions i comunicació:
Laia Curcoll (des de 2017)

 

Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona és un projecte dins de l’Observatori 0-17 BCN

 

El projecte a Twitter:

Els resultats de la recerca en un fil de tuits:

Per seguir les novetats del projecte:
#Observatori17Bcn
#DadesClauInfància2019