Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona

L’Institut Infància i Adolescència duu a terme anualment l’informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona, que presenta i analitza les dades del Sistema Integral d’Indicadors de la Infància i l’Adolescència de Barcelona (SIIIAB), una de les eines fonamentals de l’Observatori 0-17 BCN.

L’Observatori 0-17 BCN i el SIIIAB són una eina de ciutat recollida en el Pla d’infància 2021-2030 que té per objectiu millorar el coneixement de la infància i l’adolescència i articular aquest coneixement per enfortir polítiques locals que en millorin les condicions de vida, l’equitat i les oportunitats.

El SIIIAB i l’informe Dades Clau despleguen la seva visió integral de la infància i l’adolescència a partir de 6 dimensions:

 1. context demogràfic, social i territorial
 2. educació: petita infància, pas per l’escola i transicions a la postobligatòria
 3. salut física, mental i emocional
 4. temps, activitats fora de l’escola, espai públic i ciutadania
 5. pobresa, exclusió i desigualtats
 6. relacions interpersonals, seguretat, violències i protecció

Característiques del sistema:

 • Monitoritza més de 150 indicadors (nombre d’indicadors flexible funció de les fonts i oportunitats de noves dades)
 • Situa la infància al centre i permet una visió integral de les seves vides.
 • Treballa amb dades disponibles de la ciutat de Barcelona.
 • Es nodreix de les dades que proveeixen una vintena de serveis municipals i institucions públiques.
 • Optimitza i sistematitza les dades d’una trentena de registres administratius i fonts d’enquesta, tant d’àmbit municipal com autonòmic, estatal o supraestatal.
 • Combina dades objectives i subjectives.
 • Selecciona indicadors a partir de criteris de qualitat consensuats (validesa i confiabilitat).
 • Desagrega (quan les dades ho permeten) per sexe, nacionalitat, grups d’edat, territori i context socioeconòmic.
 • Reconstrueix sèrie històrica per poder analitzar la tendència.
 • Inclou indicadors que permetin mesurar fites consensuades en estratègies de ciutat.
 • Contribueix a l’accés en obert de les dades produïdes per l’administració pública, per afavorir noves recerques o la fonamentació de programes, projectes o serveis municipals.

Més informació del SIIIAB

Equip de projecte

Laia Pineda (direcció)
Elisa Stinus (coordinació)
Laia Curcoll (publicacions i comunicació)

 

Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona és un projecte dins de l’Observatori 0-17 BCN

 

El projecte a Twitter:

Els resultats de la recerca en un fil de tuits:

Per seguir les novetats del projecte:
#Observatori17Bcn
#DadesClauInfància