El Dades Clau 2022 incorporarà noves dades actualitzades especialment en l’àmbit de la salut i el benestar

25/07/2022

L’Institut Infància i Adolescència elaborem anualment l’informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona a partir de l’anàlisi de més de 150 indicadors que monitorem des del 2017. Aquests indicadors provenen de diverses fonts que s’actualitzen amb periodicitats diverses i, l’any 2022, coincideix que algunes d’elles treuen dades noves. És el cas de:

  • L’enquesta FRESC 2021, a càrrec de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
  • L’enquesta EBISB 2021, a càrrec de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona.
  • El sistema d’indicadors per avaluar el Sistema de Protecció a la infància i l’adolescència a Catalunya, a càrrec de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut.
  • El nou “IRFD” (Índex de Renda Familiar Disponible), a càrrec de l’Oficina Municipal de Dades.
  • La identificació de l’alumnat vulnerable, a càrrec del Consorci d’Educació de Barcelona.

Així doncs, aquestes seran noves dades que incorporarem a l’informe Dades clau a partir del 5è monitoratge del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència de Barcelona (SIIIAB) en el marc de l’Observatori 0-17 BCN, un programa municipal de coneixement, liderat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona des de 2017, que aporta dades i anàlisi sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència a la ciutat i les polítiques que els afecten.

Així n’hem estat parlant a la reunió de la Comissió Transversal de l’Observatori 0-17 BCN, aquest mes de juliol, amb diversos departaments de l’Ajuntament de Barcelona, així com altres institucions públiques.

A més de donar el tret de sortida al 5è monitoratge d’indicadors d’infància i adolescència, la Comissió Transversal és un espai per identificar sinèrgies i oportunitats de col·laboració entre espais de treball, observatoris i operacions estadístiques que informen sobre les vides de la infància i adolescència a la ciutat. Concretament, en aquesta Comissió estan implicats:

  • Diversos departaments de l’Ajuntament de Barcelona: departament d’Estadística, Innovació Social, Joventut i Promoció de la Infància, direcció d’Educació, Institut Municipal de Serveis Socials, Institut Municipal d’Educació de Barcelona, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Institut Barcelona Esports.
  • Altres institucions públiques: Agència de Salut Pública de Barcelona, Consorci d’Educació de Barcelona, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
  • Institucions col·laboradores: Consorci Sanitari de Barcelona, Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

El treball transversal és un element imprescindible per aportar coneixement sobre la infància i l’adolescència a la ciutat, ja que sols des d’una mirada integral es poden abordar els diferents àmbits que afecten la seva vida.

 

Projecte relacionat

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.