Acabem el treball de camp: 5.000 nens i nenes d’entre 8 i 12 anys responen l’enquesta de benestar

13/12/2021

Durant el primer trimestre del curs hem realitzat el treball de camp de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB), que ja s’ha acabat amb 5.000 infants enquestats d’entre 8 i 12 anys en més de 50 centres educatius de la ciutat. Les primeres sensacions un cop acabat el treball de camp és que els infants agraeixen ser escoltats i que valoren la possibilitat de participar a l’enquesta.

“M’he sentit especial perquè he sentit que el que penso i sento li importa a algú, puc dir el que està dins del meu cor, no el que els adults volen sentir”; “m’he sentit com un superheroi, perquè m’he adonant que visc molt bé, tinc tot el que necessito, estimo molt a la meva família i als meus amics”; o “m’ha fet posar trist, perquè he vist que hi ha nens i nenes que viuen molt pitjor que jo”. Aquestes són només algunes de les reaccions i comentaris dels infants que les persones enquestadores han pogut recollir durant el treball de camp, extretes totes elles de les cloendes que s’han fet en acabar les enquestes.

I és que, ara que ja ha acabat el treball de camp de la segona edició de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB) 2021, que va començar a finals de setembre, podem dir que els nens i nenes que hi han participat s’han mostrat globalment molt contents de poder-ho fer, han dit que l’enquesta girava al voltant de qüestions que són importants per ells i elles, i han agraït ser preguntats, tot posant de manifest que és un fet que no acostuma a passar o que, almenys, no passa tant com voldrien. Així ho han recollit diferents mitjans de comunicació que han pogut presenciar alguna de les sessions d’enquesta, com ara el programa Catakrac de Betevé (minut 1:30) i molts d’altres. Podeu consultar el recull de premsa de l’enquesta.

De fet, en la primera edició del programa Parlen els nens i nenes, l’escolta adulta va mostrar-se com un dels aspectes de la vida que contribuïa més positivament al benestar global dels infants, però amb el que, en canvi, els infants es mostraven menys satisfets.

 

Novetats d’enguany que enriqueixen la recerca i permetran noves anàlisis

Justament, una de les línies d’anàlisi que esperem que sigui rellevant serà comparar resultats entre la primera edició de l’enquesta (2017) i la segona (2021) -havent passat una pandèmia pel mig- i saber si hi ha hagut millores tant en aquells aspectes amb els que els infants es van mostrar menys satisfets (temps, autonomia, vida escolar i escolta adulta) com pèrdues en aquells que es van mostrar com a més rellevants en el benestar global (passar temps de qualitat amb la família, tenir amics i amigues, que els pares i/o mares donin llibertat suficient, sentir-se segurs a l’escola i jugar o passar temps a l’aire lliure). A més, el fet d’haver inclòs un bloc de preguntes sobre la covid-19 i les seves experiències en aquesta pandèmia també contribuirà a aquesta línia d’anàlisi.

Una altra novetat rellevant d’aquesta edició que permetrà aprofundir en les anàlisis és el fet d’haver ampliat la mostra respecte el 2017 amb 1.000 infants més per poder eixamplar les edats dels infants participants (de 10-12 anys en la primera edició a 8-12 en aquesta). Aquesta ampliació de mostra servirà per tenir un coneixement més ric i aprofundit en el benestar de la infància i per poder analitzar si hi ha variacions rellevants en el benestar segons l’edat de l’infant.

També tenim especial interès en analitzar amb detall els blocs de preguntes aprofundides que hem pogut fer gràcies a haver dissenyat un qüestionari modular (veure fitxa tècnica de l’enquesta): les expectatives de futur, les violències entre iguals a les escoles, la vida dels infants a la ciutat en clau de joc i mobilitat, així com sobre l’ús d’internet). Aquests mòduls aportaran dades noves i rellevants, al costat de les preguntes que es repeteixen entre la 1a i la 2a edició per tal de poder-les comparar preguntes sobre la família, la casa on viuen, l’escola, els amics i amigues i el barri, entre d’altres.

 

Altres novetats rellevants: participació voluntària de les escoles i major inclusió d’infants amb dificultats

Hi ha dos aspectes novedosos més d’aquesta segona edició de l’enquesta que són rellevants i val la pena destacar. D’una banda, el fet que s’hagi obert a la participació voluntària de totes les escoles de Barcelona, encara que no haguessin estat seleccionades de forma aleatòria per a formar part de la mostra estadística de l’enquesta. Aquest fet suposa un avançament en la garantia del dret de ser escoltats, ja que es fa extensible a tots els nens i nenes de la ciutat. De l’altra, el caràcter més inclusiu del qüestionari, ja que s’ha donat l’opció de respondre un qüestionari més reduït i simplificat per als infants que poguessin trobar-se amb més dificultats a l’hora de contestar-lo.

Projecte relacionat

Programa relacionat