Fitxa tècnica de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància de Barcelona (EBSIB)

2021 Guies i altres

En aquesta fitxa tècnica podreu trobar els detalls de l’enquesta com ara les dates del treball de camp, la composició de la mostra, l’univers, la metodologia i altres qüestions tècniques.

Projecte relacionats

Programa relacionat