Fitxa tècnica de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància de Barcelona (EBSIB)

2021 Guides and others CAT

En aquesta fitxa tècnica podreu trobar els detalls de l’enquesta com ara les dates del treball de camp, la composició de la mostra, l’univers, la metodologia i altres qüestions tècniques.

Related projects

The children have their say (2nd edition)

OPEN SINCE 2021 The 2nd edition of The children have their say begins by asking “how are you?” to children aged 8-12. With the knowledge generated by this survey, the Children’s Agenda will be updated. A new Spokeskids Group will explain it to us.

Related program