Fitxa tècnica de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància de Barcelona (EBSIB)

2021 Guides and others CAT

En aquesta fitxa tècnica podreu trobar els detalls de l’enquesta com ara les dates del treball de camp, la composició de la mostra, l’univers, la metodologia i altres qüestions tècniques.

Related projects

Related program