Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona

L’objectiu principal del programa Parlen els nens i nenes és generar coneixement sobre el benestar de la infància vinculat a l’agenda pública per contribuir a millorar polítiques locals i enriquir debats socials.

És un encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona per garantir el dret  de la infància d’ésser adequadament escoltada en l’àmbit social i afavorir la seva ciutadania activa, amb orientacions de recerca ètica amb infants.

El programa Parlen els nens i nenes, consta de tres fases diferenciades:

  • Enquesta de benestar subjectiu. Es pregunta directament als infants enlloc dels adults amb qui conviuen. A una mostra representativa, amb la implicació de les escoles.
  • Tallers participatius. A les mateixes escoles, es retornen els resultats als nens i nenes per cointerpretar-los i que facin propostes de millora del seu benestar.
  • L’Agenda dels infants i els Altaveus d’Infants: el coneixement generat s’analitza i sintetitza en una agenda de propostes. Els Altaveus d’Infants a les escoles (amb infants que han participat a l’enquesta i als tallers) i, posteriorment, l’Altaveu d’Infants de la Ciutat (amb infants que han participat als Altaveus d’escola) s’encarreguen de presentar-la i obrir diàlegs informats per trobar solucions a les seves demandes.

La 1a edició del programa es va dur a terme entre el 2016 i el 2020, i a partir del 2021 s’inicia la 2a edició del programa.

Programa per encàrrec de:

Àrea de Drets Socials, Justicia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona

En col·laboració amb:

Consorci d’Educació de Barcelona

El programa a Twitter:

#ParlenNensiNenes
#AgendaInfants
#BenestarInfància