Obrim dades: disponibles els microfitxers de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona

18/06/2019

Obrim dades de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona 2017 realitzada per l’IIAB per a l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de l’Observatori 0-17 BCN.

Ja estan disponibles les microdades per afavorir la generació de nou coneixement sobre la infància i l’adolescència a la ciutat en el Registre d’enquestes i estudis d’opinió de l’Ajuntament (registre 18017). Aquí es pot consultar la fitxa tècnica de l’enquesta, descarregar el fitxer de microdades, així com diversos documents metodològics i els principals resultats de l’enquesta (informe i presentació).

Projecte relacionat

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.

Programa relacionat