Parlen els nens i nenes (1a edició)

  • Respondran l'enquesta 4.000 nois i noies d'entre 10 i 12 anys que cursen 5è i 6è de primària
  • L'enquesta es passa de forma digital

Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona” és un projecte de coneixement sobre el benestar dels infants a la ciutat des del seu punt de vista i amb el seu protagonisme.

Impulsat per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i realitzat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, el projecte vol ser una eina de recerca periòdica d’ampli abast social i territorial per conèixer com estan en diferents àmbits de les seves vides els nens i nenes de 10 a 12 anys. El projecte es basa en metodologies participatives i en la recerca orientada al canvi, a partir de l’anàlisi de les propostes dels nens i nenes de millora del seu benestar.

El projecte “Parlen els nens i nenes” es fonamenta en el dret dels infants a ser escoltats i que les seves opinions siguin tingudes en compte i, alhora, en el seu dret a ser una peça clau i que tothom actuï pensant en el seu interès.

El projecte es desenvolupa en tres fases:

  1. Enquesta sobre benestar subjectiu: es recullen dades sobre benestar dels infants preguntant directament als nens i nenes i no a les persones adultes amb qui conviuen. Participen a l’enquesta 4.000 nens i nenes d’entre 10 i 12 anys de la ciutat, en una mostra representativa per a tots els districtes, gràcies a la complicitat de 52 escoles de la ciutat. (notícia sobre l’enquesta)
  2. Tallers participatius: es fan 84 tallers participatius a les escoles participants i 2.000 nens i nenes ajuden a interpretar els resultats de l’enquesta i fan propostes de millora del seu benestar adreçades a l’Ajuntament i altres administracions, les escoles, les famílies i als mateixos nens i nenes. (notícia sobre els tallers)
  3. L’Agenda dels infants: el coneixement generat en l’enquesta i els tallers s’analitza i sintetitza en aquesta agenda de propostes dels nens i nenes de Barcelona. L’objectiu és obrir diàlegs socials i debats informats per trobar solucions, amb responsabilitats compartides, a les seves demandes. El Grup Altaveu, conformat per una trentena de nois i noies d’11 a 13 anys que han participat a totes les fases del projecte, s’encarrega de donar a conèixer l’Agenda dels Infants als responsables polítics, serveis municipals, entitats i agents socials de la ciutat, començant per l’alcaldessa. (notícia sobre la presentació de l’Agenda)

Equip de projecte:

Laia Pineda (direcció)
Maria Truñó (direcció 2016-2019)
Laia Pineda (coordinació 2016-2019)
Mari Corominas (recerca quantitativa/enquesta de benestar subjectiu i seguiment global)
Marta Curran (recerca qualitativa, tallers participatius)
Laia Curcoll (Agenda dels infants)
Xarxa de consultors (tallers participatius i Grup Altaveu)

Clara Garcia (tallers participatius, 2017-2018)
Natàlia González (treball de camp, enquesta de benestar subjectiu, 2017)
Joana Pagès (treball de camp, enquesta de benestar subjectiu, 2017)
Gesop (treball de camp, enquesta de benestar subjectiu, 2017)

Projecte per encàrrec de:

Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona

En col·laboració amb:

El projecte a Twitter:

Els resultats de la recerca resumides en fils de Twitter:

Com afecten les desigualtats socials i la pobresa en el benestar infantil?
Dia Internacional de l’amistat (dades sobre els nens i nenes de Barcelona i els seus amics i amigues) 
La soledat entre els nens i nenes

Per seguir les novetats del projecte:

#AgendaInfants
#ParlenNensiNenes
#BenestarInfancia