Aportem perspectiva d’infància en el marc de la Time Use Week

27/11/2020

A partir del coneixement generat pel programa “Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona”, l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona aporta les conclusions principals i les demandes dels infants pel que fa als horaris i usos del temps durant la Time Use Week.

La Time Use Week (la 7a Setmana dels Horaris, que aquest any s’internacionalitza per primera vegada), ha convocat persones expertes d’arreu del món per parlar sobre la gestió del temps, connectant responsables públiques, organitzacions, societat civil i membres del món de la recerca. Des de l’Institut Infància i Adolescència hi hem participat per tal d’aportar la perspectiva dels nens, nenes i adolescents en relació a aquesta qüestió. I ho hem fet a partir dels resultats del programa de recerca de l’Ajuntament de Barcelona Parlen els nens i nenes.

La investigadora de l’IIAB, Mari Corominas, ha participat a la taula “què en diuen infants i joves sobre el seu temps i els usos que en fan?” juntament amb Jaume Aguilar, de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i Pablo Gracia de la Universitat de Dublín. Aquí podeu veure la presentació de la seva intervenció, en la qual expliquem que el temps és l’àmbit de major insatisfacció entre els infants de Barcelona.

D’altra banda, coincidint amb la setmana dels horaris, la investigadora col·laboradora de l’Institut Infància i Adolescència, Elisa Stinus, ha publicat tres articles en diferents mitjans de comunicació. En ells ’hi recullen els principals resultats de l’Enquesta de benestar subjectiu en relació al temps i la infància i també propostes i iniciatives per part d’institucions públiques i altres organitzacions per donar resposta a les seves demandes.

 

Els infants volen més temps de qualitat amb la família, i també més temps amb els amics i més temps a l’aire lliure

La meitat dels nens i nenes de la ciutat diuen que no estan prou satisfets amb el seu temps lliure. Diuen que no passen el temps suficient (ni de suficient qualitat) amb les seves famílies, que els “deures” sobreocupen el seu temps fora de l’escola i que no disposen de suficient llibertat o autonomia personal per decidir en què inverteixen el seu temps lliure.

La qüestió del temps, doncs, és rellevant per a la infància i té un clar impacte en el seu benestar. De fet, els mateixos nens i nenes han situat el temps com a qüestió cabdal en 3 de les 11 demandes per millorar el seu benestar recollides a l’Agenda dels Infants: “més temps per gaudir amb la família”, “menys temps d’estudi i més temps lliure per jugar i estar amb els amics i amigues” i “fer més coses a l’aire lliure, en una ciutat més verda”.

En aquest sentit, cal actuar per fer front a les dificultats de criança provocades per la desigualtat econòmica, l’impacte en els horaris de la “pràctica educativa de posar deures” i les barreres de gènere en el lleure de nens i nenes.

Bons exemples són els de la Xarxa d’empreses NUST, el Pacte del Temps o la Reforma horària, que aposten per empreses amb horaris racionals i saludables, amb jornades compactes, amb més teletreball i amb desconnexió digital per tal de fer compatible la feina amb dedicar temps de qualitat als fills i filles, sense reproduir desigualtats de gènere. També ho son les propostes de la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògics que proposen no allargar en excés els horaris de l’alumnat, alhora que oferir activitats extraescolars accessibles per a tothom i oferir també estona per als deures, l’estudi o el reforç dins l’horari escolar (màxim fins les 18h a primària amb l’oferta d’activitats no lectives). També és important el Pla del joc a l’espai públic de Barcelona, que facilita el dret al joc i al temps lliure d’infants i adolescents, fent una ciutat més jugable, més amiga de la infància i també més saludable, inclusiva i sostenible per a tota la ciutadania.

Projecte relacionat