L’Institut inicia el primer estudi sobre benestar subjectiu de la infància de Barcelona

26/09/2016

El projecte El benestar de la infància a Barcelona: parlen els nois i noies. Satisfaccions, percepcions i expectatives és un projecte de ciutat que dóna veu als nois i noies de 10 a 12 anys per tal que ens expliquin com és el seu benestar i quins són els element clau que el conformen: els amics? la família? l’escola? les coses que tenen? el seu entorn més immediat?

Afortunadament no partim de zero, sinó de l’important llegat de la International Survey on Children’s Well Being (ISCWeB), de la qual utilitzarem el qüestionari de la 3a onada. Per tant no només aportarem dades inèdites a nivell de ciutat sinó que partint d’ISCWeB, garantim la provisió de dades contrastades, homologables i la possibilitat de comparar els nivells de benestar dels nostres infants amb els d’altres països del món.

Amb l’impuls d’aquest projecte ens proposem assolir 3 grans objectius:

1) conèixer el benestar subjectiu dels infants a la ciutat mitjançant la satisfacció, les percepcions i les valoracions que fan sobre aspectes diversos de les seves vides: família, amics, escola, barri i sobre ells mateixos;

2) analitzar i debatre aquest coneixement a partir d’un retorn ampli dels resultats als propis infants; a les famílies, als professors i a la ciutadania en general;

3) utilitzar aquest coneixement per formular actuacions per part de les administracions públiques, les famílies i els centres educatius, encarades a millorar el benestar dels infants.

El projecte es desenvoluparà en dues fases:

– La primera, destinada a recollir les dades mitjanant el passi d’una enquesta als nois i noies de 5è i 6è de primària dels prop de 60 centres de la mostra seleccionats de forma aleatòria entre tots els centres de la ciutat. L’enquesta es passarà a uns 4.000 infants al llarg del segon semestre del 2017.

-La segona, consistent a retornar els resultats als nois i noies enquestats i en discutir-los per tal de concretar amb ells, propostes de millora del seu benestar. Està previst fer-ho al llarg de la tardor del mateix any.

El retorn dels resultats també es farà a les famílies i as centres educatius que hagin participat, així com a l’administració local, assenyalant actuacions concretes encarades a la millora del benestar dels infants a la ciutat.

L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona és l’encarregat de desplegar el projecte en totes les seves fases, per encàrrec de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona. Comptem amb la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona i de representants dels centres d’educació primària de la ciutat, per tal de vehicular la participació dels centres educatius i dels nois i noies.

Al llarg del projecte comptarem amb l’assessorament de l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida de la Universitat de Girona amb una llarga trajectòria en l’estudi del benestar subjectiu de la infància i expert en l’enquesta internacional ISCWEB esmentada a l’inici de la notícia.

Si hi teniu interès, podeu accedir a una tota la informació del projecte.

Projecte relacionat