Presentation “The Children Have Their Say”

2019 Resum executiu , Presentació EN

Presentació general, en anglès, del projecte “Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona”.

General presentation of the project “The Children Have Their Say: the subjective wellbeing of children in Barcelona”.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Programa relacionat