Presentation “The Children Have Their Say”

2019 Resum executiu EN

Presentació general, en anglès, del projecte “Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona”.

General presentation of the project “The Children Have Their Say: the subjective wellbeing of children in Barcelona”.

Arxius vinculats

Projecte relacionat

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo…

Programa relacionat